Морихеи Уешиба - творецот на аикидото
АИКИДО
Микеле Кваранта сенсеи 7.Дан
АИКИКАИ ФОНДАЦИЈА - ХОМБУ, ТОКИО

контакт: Аикидо клуб Икеда - Скопје | Апостол Гусларот 3, Скопје | тел: 070 764066 | е-пошта: ikedask@gmail.com